Fresh Grad應該買咩保險好? 買之前要做足功課!

經常都會聽到一句「愈早買保險愈平」,這句說話究竟係咪真呢?

對於剛剛畢業就進入職場的打仔來說,收入不多的時候應該選擇一份怎樣的保險先適合自己?最經常見到人買的醫療保險、危疾保險、人壽保險有甚麼分別?儲蓄保、投資保又買唔不買得過?

 

愈早買保險愈平?

由於保費會根據受保人年齡、性別、吸煙習慣等資料去制定。而年齡是主要的考量因素,受保人年齡愈小,即是患病機會較低,索償機會亦較低。所以,年輕人的保費會比年長的人為低。

 

保險的種類及分別

一般較多人買的保險都是跟健康,醫療、危疾、意外及人壽有關。保險主要的供款方式可選年繳、月繳等。而現今不少公司都會為僱員提供團體醫療保險,讓僱員睇門診時使用,亦有提供少量的住院賠償,但賠償額一般較個人醫療保險低。所以對於醫療保險,自己可以先考量究竟公司所提供的保額是否足夠使用,待不夠時才買~

 

而每份保險所包括的保障額愈大,所包含的範圍就愈全面,但年輕人初時收入較低,買保險都要量力而為,不少理財顧問建議,每月供款額應佔收入10%至15%會較為理想。

 

醫療保險 Vs 危疾保險

最容易令人混淆的是醫療、危疾保險,其實醫療保險採用實報實銷方式,而危疾保險主要是保障投保人一旦患上嚴重疾病 (如心臟病、癌症等),可獲一次性現金賠償。

 

意外保險

意外保險一般只會為非疾病引致之死亡及傷殘提供賠償,而賠償額則會因應受傷程度而有所不同,而不同保險公司所提供的保障範圍亦不一,投保人需留意保單詳情。

 

人壽保險

人壽保險可分為定期壽險、終身壽險及儲蓄壽險。當受保人在保單的保障期內身亡時,三種保險都會提供一次性的賠償。而終身壽險、儲蓄壽險均有提供現金價值及保證紅利,定期壽險則沒有。人壽及危疾保險普遍很受投保人歡迎,兩者都是愈早購買保費愈低。

 

儲蓄或投資相連壽險適合理財?

儲蓄壽險風險雖低,但回報相對亦較低,年輕人可選擇回報更佳的投資,至於買有投資成份嘅的保險時,記得細閱條款。而保險中的基金選擇較強積金更多,購買與否要視乎對產品的了解,購買後亦應該每半年同Agent檢視下你的基金組合。