Zwap Wallet
你的生活錢包

【Zwap Wallet 積Fun大抽獎】

Zwap Wallet 會員福利大放送,除咗任務分數加倍,推薦朋友大家一齊賺之外,今次搞埋大抽獎!

頭獎有最新的iPad Air,仲有Apple Watch同行李箱等緊你。參加方法好簡單,留意下面詳情啦!

活動推廣期

  • 2020 年 11 月 2日至 2020 年 11 月 30 日 (包括首尾兩天)

參加資格

  • Zwap Wallet 用戶,需已驗證學校電郵
  • 於推廣期內在賺分任務中合共完成5次
  • 合資格用戶於推廣期自動獲得最多一次抽獎機會

獎品

  • 頭獎:Apple Ipad Air 64GB, 一名
  • 二獎:Apple Watch SE, 一名
  • 三獎:行李箱, 一名

如何賺取積分

結果公佈

  • 抽獎日期會於2020年12月11日透過Zwap Facebook 專頁以線上直播之方式舉行
  • 刊登得獎者名單的登報日期為2020年12月15日在英文虎報及星島日報刊登
  • 得獎者將獲個別通知,而得獎通知書及領獎詳情將於 2020 年 12 月 15 日前發送至有關用戶之學校電郵地址

「積Fun大抽獎」之條款及細則:

1. 「積Fun大抽獎」 (「抽獎」) 之推廣期由 2020 年 11 月 2日至 2020 年 11 月 30 日 (包括首尾兩天)(「推廣期」)。

2. 是次推廣不適用於Zwap之員工,以示公允。

3. 凡符合以下條件之人士,均可參與此抽獎活動:
a. Zwap Wallet 用戶,需已驗證學校電郵
b. 在推廣期內透過完成每日任務取得最少5次積分

4.合資格用戶於推廣期自動獲得最多一次抽獎機會。取得分數紀錄以本公司後台紀錄為準,如有任何爭議,本行保留最終決定權。

5. 每位合資格客戶於整個抽獎最多可中獎一次。

6. 抽獎日期會於2020年12月11日透過Zwap Facebook 專頁以線上直播之方式舉行,抽獎獎品(「獎品」)詳情如下:
頭獎:Apple Ipad Air 64GB, 一名
二獎:Apple Watch SE, 一名
三獎:行李箱, 一名

7.得獎者將獲個別通知,而得獎通知書及領獎詳情將於 2020 年 12 月 15 日前發送至有關用戶之學校電郵地址。得奬通知書如在任何情況下(包括但不限於客戶所提供之電郵地址屬無效或不正確)無法送遞,本行將不承擔任何責任及不會補發得獎通知書。

8.刊登得獎者名單的登報日期為2020年12月15日在英文虎報及星島日報刊登

9.所有獎品/禮券均不可轉讓予他人或轉讓至其他賬戶、轉換或兌換現金、其他禮品或任何折扣優惠。

10.本行並非獎品/禮券之供應商,客戶如對有關產品或服務質素有任何查詢、意見或投訴,請直接與有關供應商聯絡。本行恕不承擔任何責任。一切有關獎品/禮券之爭議,均應由客戶與有關供應商自行解決。

11.有關獎品之圖片及參考零售價只供參考。該等參考零售價並不是由本行釐訂。本行對有關獎品之參考零售價與其於市場上之真正售價差異恕不負責。

12.如就此推廣之抽獎方法、得獎者資格、獎品詳情及一切有關本抽獎的事項有任何爭議,本行保留絕對及最終的決定權。

推廣生意的競賽牌照號碼:53826